Wykłady podstawowe

Wykłady podstawowe

(przeznaczone dla wszystkich odwiedzających)

 

Temat wykładu

Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ)

Czas - 45 min

Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ

Czas - 45 min

Podstawy działania reaktorów jądrowych

Czas - 45 min

Podstawy energetyki jądrowej

Czas - 45 min

 

Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.