Wykłady podstawowe

Wykłady podstawowe

(przeznaczone dla wszystkich odwiedzających)

 

Temat wykładu

Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ)

Na wykładzie przybliżone zostanie pojęcie promieniowania, pojawią się przykłady promieniowania korpuskularnego, wyjaśnimy, czym jest promieniowanie elektromagnetyczne. Na przykładzie doświadczeń ze światłem widzialnym zaprezentujemy własności promieniowania elektromagnetycznego. Wyjaśnimy pojęcie fotonu, a także zjawisko jonizacji. Omówimy różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego, zwracając szczególną uwagę na promieniowanie jonizujące. Wykład uatrakcyjnią liczne pokazy.

Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ

Wykład wyjaśni zjawisko promieniotwórczości, czyli jedną z głównych przyczyn obecności promieniowania jonizującego w naszym życiu. Omówimy budowę jądra atomowego, pojęcie izotopu, przemiany jądrowe. Z pomocą licznika promieniowania wykażemy promieniotwórczość rozmaitych przedmiotów i substancji z codziennego otoczenia człowieka. Zademonstrujemy również różnice w przenikliwości różnego rodzaju promieniowania i omówimy, jak oraz kiedy należy chronić się przed promieniowaniem. Wykład uatrakcyjnią liczne pokazy.

Podstawy działania reaktorów jądrowych

W ramach wykładu przybliżymy Państwu pojęcie reaktora jądrowego. Omówimy reakcje, jakie w nim zachodzą oraz to, w jaki sposób kontrolowany jest przebieg tych reakcji. Opiszemy przeznaczenie i działanie wszystkich najważniejszych układów i elementów konstrukcyjnych reaktora. Wyjaśnimy, do czego wykorzystywane są dziś reaktory jądrowe, zarówno te badawcze, jak i energetyczne, a w tym kontekście nawiążemy do działającego w naszym ośrodku reaktora Maria.

Uwaga! Grupy wycieczkowe, które zamówiły zwiedzanie reaktora Maria, mają zapewnione krótkie wprowadzenie o działaniu i zastosowaniach reaktorów jądrowych. Koszt tego wprowadzenia wliczony jest w cenę zwiedzania reaktora.

Podstawy energetyki jądrowej

Podczas wykładu przedstawiona zostanie zasada działania elektrowni jądrowej. Omówione będą różne typy reaktorów energetycznych. Prowadzący porówna też elektrownie jądrowe z innymi rodzajami elektrowni, poruszając przy tym kwestię paliwa, odpadów, ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa.

 

Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.