Wykłady podstawowe

Wykłady podstawowe

 

Temat wykładu

Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ)

Na wykładzie przybliżone zostanie pojęcie promieniowania, pojawią się przykłady promieniowania korpuskularnego, wyjaśnimy, czym jest promieniowanie elektromagnetyczne. Na przykładzie doświadczeń ze światłem widzialnym zaprezentujemy własności promieniowania elektromagnetycznego. Wyjaśnimy pojęcie fotonu, a także zjawisko jonizacji. Omówimy różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego, zwracając szczególną uwagę na promieniowanie jonizujące. Wykład uatrakcyjnią liczne pokazy.

Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ

Wykład wyjaśni zjawisko promieniotwórczości, czyli jedną z głównych przyczyn obecności promieniowania jonizującego w naszym życiu. Omówimy budowę jądra atomowego, pojęcie izotopu, przemiany jądrowe. Z pomocą licznika promieniowania wykażemy promieniotwórczość rozmaitych przedmiotów i substancji z codziennego otoczenia człowieka. Zademonstrujemy również różnice w przenikliwości różnego rodzaju promieniowania i omówimy, jak oraz kiedy należy chronić się przed promieniowaniem. Wykład uatrakcyjnią liczne pokazy.

 

Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.