Zajęcia laboratoryjne online

Oferta kierowana jest do klas szkół ponadpodstawowych, które chciałyby wzbogacić prowadzone w szkole lekcje o zajęcia laboratoryjne w formie transmisji za pośrednictwem Internetu. Zajęcia przeprowadzane są przy pomocy aparatury znajdującej się w unikatowym w skali europejskiej Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Oferowane zajęcia pozwalają na zapoznanie się z aparaturą używaną w laboratorium oraz obserwację zjawisk z zakresu fizyki jądrowej m.in. właściwości i oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Podczas zajęć przewidujemy wprowadzenie teoretyczne, prezentację aparatury i stanowiska, przeprowadzenie doświadczenia oraz omówienie otrzymanych wyników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i formy zajęć laboratoryjnych.

Oferowane ćwiczenia w ramach laboratoriów online:

 

Nr stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
2 Rozchodzenie się promieniowania β w przestrzeni
3 Pomiar czasu martwego detektora Geigera Müllera
5 Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu
7 Pomiar zasięgu promieniowania β w aluminium
8 Analiza widma promieniowania γ
13
  1. Dyfrakcja promieni X na monokrysztale.
  2. Wyznaczanie krawędzi absorpcji.
  3. Kwantowa natura promieniowania X i stała Plancka
  4. Przechodzenie promieniowania X przez materię