Laboratorium systemów detekcyjnych

Laboratorium wyposażone zostanie w stanowisko testowe systemów detekcyjnych do rejestracji promieniowania gamma oraz neutronowych systemów detekcyjnych dla silnych źródeł neutronowych oraz dla nowych technologii analizy materiałowej. Umożliwi to prowadzenie zarówno prac badawczo-rozwojowych, jak i rozwój technologii detekcyjnych ważnych dla przemysłu. Laboratorium systemów detekcyjnych zostanie wyposażone w:

  • Stanowisko testowe systemów detekcyjnych do rejestracji promieniowania gamma oraz neutronowych systemów detekcyjnych dla silnych źródeł neutronowych oraz dla nowych technologii analizy materiałowej. Stanowisko będzie modelować warunki zbliżone do rzeczywistych warunków pomiarowych dla silnych źródeł neutronowych oraz dla nowych technologii analizy materiałowej. Stanowisko składać się będzie z trzech modelowych bloków, które odpowiadać będą odpowiednim wzorcom chemicznym: Si, Al., Ca, Mg, C, O. 
  • Odpowiednie źródła neutronowe: Am-Be, kompaktowe generatory neutronowe przeznaczone do wstępnych testów systemów detekcyjnych w wiązkach neutronowych oraz do rozwoju technologii dla przemysłu wydobywczego (źródła muszą być przystosowane do pracy w warunkach wysokich temperatur i ciśnień);
  • Neutronowe systemy detekcyjne dla budowanego źródła neutronowego oraz dla nowych technologii analizy materiałowej;
  • Systemy detekcyjne do rejestracji promieniowania gamma dla budowanego źródła neutronowego oraz dla nowych technologii analizy materiałowej.
 
 
Status: 
Aktualny/Current