Biblioteka NCBJ

Biblioteka Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku jest specjalistyczną biblioteką naukową, która powstała w wrześniu 2011 roku z połączenia zbiorów Biblioteki Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu: fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, fizyki i techniki plazmy, fizyki promieniowania kosmicznego, astrofizyki i astronomii cząstek elementarnych, elektroniki i detektorów, fizyki akceleratorów, radiacyjne fizyki medycznej. Posiada też bogate i stale uzupełniane zbiory z dziedziny: energetyki jądrowej, fizyki techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego, fizyki fazy skondensowanej, badan materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych. Szczególnie ważne są zbiory publikacji dotyczące energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi i bezpiecznej eksploatacji reaktora badawczego MARIA.

 

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 44 582 woluminy książek i 2 422 tytuły czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 18 tytułów).

Adres

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Biblioteka
ul. Andrzeja Sołtana 7 bud. 39, pokój 156 (II piętro)
05-400 Otwock

Kierownik Biblioteki
mgr Ewa Korpikiewicz-Sadoch
tel.: + 48 22 273 23 16
biblioteka@ncbj.gov.pl
Ewa.Korpikiewicz-Sadoch@ncbj.gov.pl
 

Godziny otwarcia

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
  • ogólnodostępna czytelnia czynna w godzinach otwarcia Biblioteki

Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki

  • czytelnia książek i czasopism
  • wypożyczalnia książek i czasopism
  • kwerendy międzybiblioteczne

Katalogi Biblioteki

  • katalog książek (alfabetyczny i według UKD)
  • katalog czasopism (alfabetyczny)
  • katalog raportów (według instytucji)
  • katalog konferencji (według miejsca odbywania się)

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zapraszamy  do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA

Odwiedź cyfrową bibliotekę POLONA