Plan Ośrodka

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
1 Dyrekcja NCBJ, Sekretariat NCBJ
Dział Bezpieczeństwa i Ochrony 
2 Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
Przychodnia Lekarska
3 Park Naukowo-Technologiczny; Dział Edukacji i Szkoleń
7, 8 Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych
Zakład Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki
Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek
Zakład Fizyki Detektorów
Zakład Elektrowniki i Systemów Detekcyjnych
Dział Informatyki
13 Dział Bezpieczeństwa i Ochrony
14 Zakład Transportu Samochodowego
14A Centrum Informatyczne Świerk
23 Laboratorium Badań Materiałowych
24, 25 Ośrodek Izotopów POLATOM
28 Budynek administracyjny, Kancelaria, Zaopatrzenie, Służba Techniczna
38 Biuro przepustek
39 „Cyfronet”
Zakład Energetyki Jądrowej
Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego
Biblioteka
61 Zakład Aparatury Jądrowej HITEC
67 nieużywany
82 nieużywany
84 Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych
88 Centrum Informatyczne Świerk – serwerownia
R2 Reaktor MARIA
Zakład Eksploatacji Reaktora Maria
Zakład Techniki Reaktorów Badawczych
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
R1 Budynek administracyjny