Menu odnośników dodatkowych

Aktualności biblioteczne

Informacja o licencjach i bazach do których NCBJ w 2023 r. ma wykupiony dostęp.

Informacja o licencjach i bazach do których NCBJ w 2023 r. ma wykupiony dostęp. ----

Nowości o publikowaniu otwartym

Najnowsze komunikaty WBN dotyczące programów publikowania otwartego Elsevier, Springer, IOP oraz OUP ----

Wznowienie programu publi­ko­wa­nia otwar­tego IOP

Program publi­ko­wa­nia otwar­tego IOP został wzno­wiony i będzie kon­ty­nu­owany do wyczer­pa­nia puli – pula to 60 arty­kułów. ----

Program publikowania otwartego Springer został wznowiony

Program publikowania otwartego Springer został wznowiony i  będzie kontynuowany do wyczerpania puli 1311 artykułów. ----

Licencje WBN i programy publikowania otwartego

30 marca 2022 r. odbyło się spotkanie ICM z władzami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym został omówiony plan finansowania programu WBN w 2022 r. Ministerstwo poinformowało, że nie jest w stanie zapewnić środków w wysokości wnioskowanej przez ICM na kontynuację wszystkich dotychczasowych licencji. ----

Strony