Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia dla osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

Dział Edukacji i Szkoleń oferuje Państwu szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do zajmowania stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla następujących stanowisk:

  • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące (kategoryzowanych, dla pracowników kategorii A i B, kursy A i B),
  • operatorów, dozymetrystów oraz personelu kierowniczego w reaktorze badawczym (kursy R-O, R-D i R-OK) *,
  • operatorów akceleratora służącego do celów medycznych oraz urządzeń służących do teleradioterapii (kursy S-A) *,
  • operatorów akceleratorów używanych do celów niemedycznych (kursy A-A) *,
  • operatorów urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (kursy S-Z) *,
  • inspektorów ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1Z, IOR-1 *.

* Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA

 

Szkolenia dla nauczycieli

Jednodniowe oraz weekendowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli fizyki oraz przedmiotów pokrewnych. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość:

  • poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizyki jądrowej, promieniotwórczości i energii jądrowej,
  • udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie metod i form pracy inspirujących uczniów do zwiększenia zainteresowania fizyką,
  • uczestniczyć w warsztatach z użyciem detektorów promieniowania jonizującego dostępnych w ofercie działu w ramach projektu „Detektory dla szkół”.

 

W sprawie zorganizowania szkolenia proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń tel.: 22 273 16 12; e-mail: deis@ncbj.gov.pl. Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej.