DEIS szkolenia

Szkolenia

Przedstawiamy ofertę szkoleń organizowanych przez Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego (prowadzonego przez PAA) odbywają się zgodnie z regulaminem szkoleń, a dane osobowe przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Szkolenia otwarte

 

Plany szkoleń przedstawione są na oddzielnej stronie. Tam też mozna znależć informację o otwarciu zapisów na częściowo połączone kursy IOR-1, IOR-1Z i IOR-1R rozpoczynające się 18 marca 2023r.

 

Oferta szkoleń

Szkolenia dla osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

 

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe do pracy w warunkach narażenia można dopuścić wyłącznie odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ponadto niektóre stanowiska wymagają uprawnień państwowych.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednostką wpisaną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do rejestru jednostek uprawnionych do szkolenia celem uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Uprawnienia te nadawane są przez Prezesa PAA po zdaniu egzaminu przed powołaną przez niego komisją.

Mamy prawo organizować następujące szkolenia tej kategorii:

 • operatorów akceleratorów używanych do celów niemedycznych (szkolenie A-A),
 • inspektorów ochrony radiologicznej typu IOR-1, IOR-1Z, IOR-1R,
 • operatorów akceleratora służącego do celów medycznych oraz urządzeń służących do teleradioterapii (szkolenie S-A),
 • specjalistów do spraw ewidencji materiałów jądrowych (szkolenie S-E),
 • operatorów, dozymetrystów oraz personelu kierowniczego w reaktorze badawczym (kursy R-O, R-D i R-OK).

Szkolenia na terenie NCBJ prowadzone są zgodnie z regulaminem szkoleń. Szkolenia wyjazdowe prowadzone są na podstawie umowy zawartej z organizatorem szkolenia.

Zapoznaj się:

- Regulamin Szkoleń
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szkolenia według programów wewnętrznych

Prowadzimy realizowane również szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego dla osób kategoryzowanych (pracowników kategorii A i B), pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące, z uwzględnieniem specyfiki pracy zamawiającego. Szkolenia prowadzone są w według programu szkoleń Zamawiającego (na zamówienie oferujemy pomoc przy jego przygotowaniu) i na podstawie zawartej umowy.

 

Szkolenia dla nauczycieli

 

Oferujemy jednodniowe oraz weekendowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli fizyki oraz przedmiotów pokrewnych. W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli możliwość:

 • poszerzyć swoją wiedzę na temat fizyki jądrowej, promieniotwórczości i energii jądrowej,
 • udoskonalić warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie metod i form pracy rozbudzających bądź pogłębiających zainteresowanie uczniów fizyką,
 • uczestniczyć w warsztatach z użyciem detektorów promieniowania jonizującego dostępnych w ofercie działu w ramach projektu „Detektory dla szkół”.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w tematyce będącej przedmiotem zainteresowania zamawiającego (szkolenie o zamówionej tematyce).

 

Szkolenia o zamówionej tematyce

 

Na zamówienie organizujemy szkolenia specjalistyczne z zakresu określonego przez zamawiającego w tematyce:

 • fizyki promieniowania,
 • ochrony radiologicznej,
 • fizyki reaktorowej,
 • podstaw technicznych energetyki jądrowej,
 • podstaw analiz bezpieczeństwa,
 • podstaw cyklu paliwowego,
 • dozymetrii promieniowania jonizującego,
 • zastosowania promieniowania w przemyśle i medycynie,
 • rozpoznawania materiałów promieniotwórczych i jądrowych,
 • innej, leżącej w zakresie naszych kompetencji.

 

 

W zależności od typu szkolenia może ono się odbywać w formie stacjonarnej, hybrydowej bądź on-line. W ramach szkoleń stacjonarnych i hybrydowych oferujemy możliwość zwiedzenia laboratoriów naukowych NCBJ w zależności od ich dostępności.

Wszystkie szkolenia znajdujące się w naszej ofercie prowadzone są przez profesjonalną, zapewniającą wysoki poziom prowadzonych wykładów kadrę naukową NCBJ.

Posiadamy nowoczesne zaplecze szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny, a w czasie zajęć organizujemy przerwę kawową.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Informacji na temat organizacji szkoleń i warunków uczestnictwa udziela sekretariat Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, telefonicznie (pod numerem 22 273 16 12) bądź mailowo: deis@ncbj.gov.pl.

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin szkoleń515.93 KB
PDF icon klauzula o przetwarzaniu danych osobowych498.29 KB