Przewody doktorskie

Autor Rok obrony Tytuł
Bantsar Aliaksandr 2011 Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases
Batozskaya Varvara 2019 Measurement of CP observables in B0s →J/ψ φ decays at LHCb experiment
Berłowski Marcin 2013 Badanie rozpadów leptonowych mezonu η przy detektorze WASA
Bielewicz Marcin 2015 Spektrometria neutronów o energiach powyżej 10MeV w ołowiowo-uranowym zestawie eksperymentalnym
Boettcher Agnieszka 2019 Analiza procesów neutronowo-fizycznych reaktora energetycznego EPR metodą Monte Carlo
Brodziński Wojciech 2020 Konfiguracje równowagi w najcięższych jądrach atomowych i analiza procesów ich rozpadu
Chodukowski Tomasz 2012 Badanie parametrów i dynamiki plazmy w urządzeniu PF-1000 w fazach formowania i rozpadu kolumny plazmowej metodą wielo-kadrowej interferometrii laserowej
Czarnecka Agata 2012 Badanie zanieczyszczeń plazmy termojądrowej w tokamaku JET z zastosowaniem nowej techniki spektroskopowej z zakresu VUV
Deja Katarzyna 2016 Straty energii wysokoenergetycznego partonu w anizotropowej plaźmie kwarkowo-gluonowej
Dudžák Roman 2016 Implementation of the femtosecond polaro-interferometry in research on PALS facility, related to shock ignition concept of ICF
Fornalski Krzysztof 2012 Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy
Fruboes Tomasz 2013 Search for neutral Higgs boson in H → ττ → μτjet final state in the CMS experiment
Gójska Aneta 2011 Jonizacja atomów Si tarczy aerożelowej oraz wychwyt elektronu i jonizacja pocisków 3He podczas procesów zderzeniowych

Strony