Zajęci laboratoryjne – grupy do 16 osób

Zajęcia laboratoryjne – grupy do 16 osób

Dla maksimum 16-osobowych grup przygotowaliśmy ponad 20 stanowisk, a na nich ok. 30 ćwiczeń. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba lub dwuosobowy zespół. Każde zajęcia zaczynają się od wykładu wstępnego dla uczestników, a kończą zreferowaniem przez nich przebiegu ćwiczenia i otrzymanych wyników. Nad przebiegiem zajęć cały czas czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu, a nad przebiegu części podsumowującej czuwa opiekun grupy.

W sprawie wyboru ćwiczeń należy skontaktować się z nami co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem. Uczestnicy powinni przed zajęciami zapoznać się z instrukcjami do ćwiczeń, które będą wykonywali. W ramach podgrupy na stanowisku może pracować tylko jedna para uczniów. Tytuły oferowanych ćwiczeń zaprezentowane są w tabeli poniżej.

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 15.30

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.

 

Nr stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
2
 1. Rozchodzenie się promieniowania β w przestrzeni
 2. Pochłanianie cząstek β w różnych materiałach
 3. Dobór napięcia pracy detektora Geigera Müllera
3
 1. Dobór napięcia pracy detektora Geigera Müllera
 2. Pomiar czasu martwego detektora Geigera Müllera
 3. Dobór napięcia pracy detektora scyntylacyjnego
5
 1. Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu
6
 1. Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu w funkcji ciśnienia
7
 1. Pomiar zasięgu promieniowania β w aluminium
8
 1. Analiza widma promieniowania γ
9
 1. Pomiar skażeń powierzchni materiałami promieniotwórczymi
12
 1. Dyfrakcja elektronów na polikrysztale grafitu
13
14
15
 1. Oddziaływanie cząstek β z polem magnetycznym
16
17
 1. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
18
 1. Ogniwo Peltiera jako pompa ciepła
20
21
 1. Membrana do wymiany protonów jako elektrolizer i ogniwo paliwowe.
22
 1. Rozchodzenie się światła w przestrzeni
 2. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne i sprawność ogniwa fotowoltaicznego
23
 1. Mikrofalowy interferometr Michelsona
24
 1. Laserowy interferometr Michelsona