Akcelerator śródoperacyjny - AQURE

Aqure

 

 

 

PROJEKT - AQURE

Akcelerator śródoperacyjny AQURE to urządzenie do terapii śródoperacyjnej skonstrułowane w ramach projektu „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów” przez konsorcjum trzech podmiotów: Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” Sp. z o.o., Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach wieloletniej współpracy powstał demnstrator, następnie prototyp o nazwie IntraLine a finalna wersja urządzenia niebawem rozpocznie pracę w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Akcelerator charakteryzuje się:

  • niezwykłą mobilnością – głowica terapeutyczna jest zainstalowana na ramieniu robota o ruchliwości pozwalającej na swobodny wybór kierunku napromieniania najbardziej korzystny w sytuacji konkretnego zabiegu chirurgicznego, zaś cały robot umieszczony jest na zmotoryzowanej platformie umożliwiającej przemieszczanie akceleratora w obrębie bloku operacyjnego;
  • szerokim zakresem energii wiązek elektronów od 4 do 12 MeV, co przekłada się na możliwość skutecznego napromieniania tkanek aż do głębokości 4 cm;
  • bardzo dużą mocą dawki – do 10 Gy/min – dzięki czemu całe napromienianie trwa nie dłużej niż 2 minuty;
  • aplikatorami elektronów o średnicach od 3 do 12 cm – co daje swobodę optymalnego dopasowania wielkości pola promieniowania do konkretnego przypadku;
  • możliwością wyboru sposobu mocowania aplikatorów do głowicy terapeutycznej – bezpośredniego (znanego jako „hard docking") lub bezkontaktowego („soft docking");
  • w pełni automatycznym, łatwym w obsłudze system sterowania i kontroli wiązki promieniowania.