Centrum Informatyczne Świerk

Infrastruktura i usługi dla energetyki

Nazwa beneficjenta: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
Wartość projektu: 97 708 010,36 PLN
Dofinansowanie  
15% dotacja celowa: 14 656 201,56 PLN
85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 83 051 808,80 PLN
Okres realizacji: 05.01.2009 - 31.10.2015
Projekt: POIG.02.03.00-00-013/09

Centrum Informatyczne Świerk

Misją Centrum Informatycznego Świerk jest uzyskanie statusu największego i najlepszego dostawcy nowoczesnych usług informatycznych świadczonych na rzecz jednostek administracji państwowej i jednostek inwestujących w rozwój sektora jądrowego na terenie RP oraz obsługa baz danych utworzonych na rzecz rozwoju i kontroli bezpieczeństwa wraz z serwisami operacyjnymi o znaczeniu narodowym.

Celem Centrum jest przygotowanie zaplecza kompetencyjnego zdolnego do świadczenia zaawansowanych usług przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w dziedzinach pokrewnych. Centrum Informatyczne Świerk zajmuje się udostępnianiem zasobów i usług do badań naukowych i technologicznych. Dane nie mające kluczowego znaczenia narodowego, np. badania akademickie, są wykonywane na części infrastruktury włączonej w grid światowy.

CIŚ zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość procesów związanych z przetwarzaniem danych dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i zastosowaniu optymalnej infrastruktury technicznej i technologicznej zasobów teleinformatycznych jak też współpracy z międzynarodowymi ośrodkami kompetencyjnymi.

Centrum Informatyczne Świerk dysponuje wykwalifikowaną kadrą przygotowaną do realizacji celów, które stawią przed nami współczesny rynek usług energetycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na stałe podnoszenie kwalifikacji naszych specjalistów w celu zapewnienia najlepszej obsługi klientów.

To tylko wizytówka projektu.
Jego oficjalna strona internetowa jest dostępna pod adresem:
http://cis.gov.pl/

 

Centrum Informatyczne Świerk
Centrum Informatyczne Świerk
Status: 
Kontynuowany/Continued