Wykłady zaawansowane

Wykłady zaawansowane

(przeznaczone dla osób o pogłębionych zainteresowaniach)

Temat wykładu

Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie

Czas - 45 min

Ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym (z elementami radiobiologii)

Czas - 45 min

Zastosowanie metod jądrowych w technice i życiu codziennym

Czas - 45 min

Dualizm korpuskularno-falowy i inne „szaleństwa” mechaniki kwantowej

Czas - 45 min

Od działa elektronowego do „uczciwego” akceleratora, czyli o przyspieszaniu cząstek słów kilka

Czas - 45 min

Detektory promieniowania jonizującego

Czas - 45 min

Odpady promieniotwórcze: problemy i rozwiązania – zwiedzanie wystawy

Czas - 45 min

 

Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem rekatora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.