Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Dozymetria to dział fizyki jądrowej, który zajmuje się badaniem dawek promieniowania działającego na materię ożywioną i nieożywioną. Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ prowadzi wyspecjalizowane pracownie zajmujące się różnymi typami takich badań. Wizytówką LPD jest Dział Pomiarów Skażeń, który wykonuje pomiary skażeń wewnętrznych ludzi za pomocą Licznika Promieniowania Ciała Człowieka, Licznika Promieniowania Tarczycy i pomiarów radiochemicznych moczu, a także ocenę równoważnej i skutecznej dawki obciążającej. Służą one kontroli osób, które w jakiś sposób wchłonęły do swego organizmu izotopy promieniotwórcze lub gdy istnieje obawa, że to nastąpiło. Dział Pomiarów Skażeń wspólnie z Pracownią Nadzoru Dozymetrycznego prowadzą nadzór radiologiczny terenu ośrodka jądrowego Świerk poprzez analizy próbek środowiskowych i dozymetryczne pomiary operacyjne. Stale oceniają wpływ ośrodka Świerk na stan wody, powietrza i gleby, wykorzystując aparaturę stacjonarną, jak i przenośną. Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej jest unikatowym laboratorium w skali kraju. Wykonuje on wzorcowanie (kalibrację) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i neutronowego, a także mierników skażeń powierzchniowych alfa- i betapromieniotwórczych.

Osoby odwiedzające Laboratorium zobaczą jego pracownie i urządzenia. Zwiedzą Centralę Dozymetryczną, która prowadzi ciągły monitoring oddziaływania reaktora Maria na otoczenie. Będzie można również dowiedzieć się, jak pracownicy Laboratorium wykonują pomiary skażeń środowiska poprzez analizy radiologiczne gleby, wody, powietrza. Zaprezentowane zostaną stanowiska do pomiarów skażeń wewnętrznych: Licznik Promieniowania Ciała Człowieka, Licznik Promieniowania Tarczycy. Zwiedzający zobaczą również, w jaki sposób wykonuje się wzorcowanie (kalibrację) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Przedstawiona zostanie zasada działania i zastosowanie radiometrów.

Czas zwiedzania – ok. 45 min

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.