Departament Badań Podstawowych (DBP)

Nazwa departamentu określa charakter jego działalności, której zakres wyznaczają nazwy zakładów tworzących DBP:

W departamencie prowadzone są doświadczalne badania oddziaływań protonów i jader atomowych przy najwyższych dostępnych energiach osiąganych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Badania te realizowane są w ramach szerokich programów eksperymentalnych ALICE, CMS, LHCb, w których NCBJ uczestniczy.

Liczna grupa fizyków, biorąca udział w eksperymentach T2K i ICARUS, zajmuje się neutrinami, szczególnie ich oscylacjami, określeniem ich masy.

Poznanie struktury protonu, a szczególnie pochodzenie jego spinu, jest celem eksperymentów COMPASS i HERMES, w których obserwuje się zderzenia elektronów i mionów z protonami. W departamencie prowadzone są w tej dziedzinie prace nie tylko doświadczalne, lecz również teoretyczne.

Fizycy z DBP zaangażowani są w eksperymenty KLOE-2 i WASA zmierzające do poznania struktury hadronów, poszukiwania cząstek oddziaływania ciemniej materii i roli fundamentalnych symetrii w obszarze stosunkowo niskich energii zderzeń.

W roku 2021 przystąpiliśmy do eksperymentu BESIII na zderzaczu elektron-pozytron gdzie kontynuowana będzie ta tematyka. Dodatkowo możliwa jest produkcja kwantowo splątanych par barion-antybarion, co pozwala na rozszerzenie badań symetrii fundamentalnych na takie układy.

Prowadzone są badania doświadczalne (eksperyment ISOLDE) i teoretyczne struktury jąder atomowych, szczególnie tych najcięższych. Problematyka syntezy i stabilności takich jąder jest od lat ważnym obszarem aktywności naukowej departamentu.

Obserwacyjne badania astrofizyczne prowadzone DBP dotyczą różnych kategorii obiektów występujących we Wszechświecie, a szczególnie jego wielkoskalowych struktur. W ramach projektów VIPERS, VVDS, AKARI badane są własności i ewolucja galaktyk.

W Departamencie prowadzone są badania teoretyczne w zakresie kwantowej grawitacji, dotyczące natury osobliwości kosmologicznej i astrofizycznej, detali mikrofalowego promieniowania tła, problemu wyboru czasu oraz promieniowania grawitacyjnego.

Teoretycy zajmują się także szerokim wachlarzem zagadnien dotyczacych Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeniami, starają się wyjaśnić fundamentalnie ważne zagadki ciemnej materii i ciemnej energii, oraz modelami kosmologicznymi.

W DBP prowadzone są badania promieniowania kosmicznego, jego składu i rozkładu energii, modelowane jest oddziaływanie promieniowania z atmosferą ziemską.

Prezentacje podsumowujące działalność departamentu w 2023 roku

Prezentacje podsumowujące działalność departamentu w 2022 roku

Prezentacje podsumowujące działalność departamentu w 2021 roku

Prezentacje podsumowujące działalność departamentu w 2020 roku

Prezentacje podsumowujące działalność departamentu w : 2019/2018/2017 roku

 

Nagrody Dyrektora Departamentu Badań Podstawowych

 

Nasi wybitni poprzednicy - fizycy z IBJ, IPJ, NCBJ zajmujący się badaniami podstawowymi

 

Seminaria:

Obrony:

Nie ma obecnie zaplanowanych wydarzeń

 

 

Adres
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 03, 512 027 306
e-mail DBP@ncbj.gov.pl
Dyrektor Departamentu
tel. +48 22 273 28 05
e-mail stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

Redaktor strony: Maciej Pylak