Park Naukowo Technologiczny (PNT)

Adres:

ul. Andrzeja Sołtana 7, budynek 3AB, 05-400 Otwock, Świerk
tel.: +48 22 273 22 00
fax: +48 22 779 34 81
e-mail: PNT@ncbj.gov.pl
www: http://www.pnt.ncbj.gov.pl
Park Naukowo Technologiczny Świerk

 

 

Dyrektor PNT:

mgr Sylwia Wójtowicz
sylwia.wojtowicz@ncbj.gov.pl

 

Opis działalności:

Park Naukowo - Technologiczny Świerk (PNT) stanowi zaplecze szybkiego wdrażania wyników badań naukowych w gospodarce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych jest podstawą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii.

Misją PNT jest pozostanie w regionie Otwocka lokalnym centrum biznesu, opartym na wiedzy.

PNT prowadzi działania związane z ochroną prawną i patentową interesów NCBJ, wspiera działania komórek organizacyjnych Instytutu w pozyskiwaniu i realizacji kontraktów komercyjnych, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz negocjacji z przedsiębiorcami. Udziela wsparcia w zakresie usług naukowo-badawczych oraz komercyjnych, a także intensyfikuje komercyjną współpracę Instytutu z przemysłem. Uczestniczy w projektach badawczo – rozwojowych realizowanych we współpracy lub na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym z sektora gospodarczego.  

PNT prowadzi działalność na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Naukowo - Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku”, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.4 "Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", PRO WM 2007-2013, Statutu NCBJ oraz własnego Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzanego przez Dyrektora Instytutu.

Park Naukowo - Technologiczny realizuje zadania, wynikające z celów Instytutu oraz formalnych wymagań ciągłości projektu Park Naukowo - Technologiczny (PNT).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PNT.

Park Naukowo Technologiczny Świerk