Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 262
e-mail TJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Agnieszka Syntfeld-Każuch

e-mail: agnieszka.syntfeld@ncbj.gov.pl

Działalność

Działalność Zakładu skupia się wokół prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcji promieniowania jonizującego, w szczególności w oparciu o różnego rodzaju materiały scyntylacyjne i odczyt światła przy pomocy szerokiej gamy fotodetektorów (fotopowielaczy klasycznych, fotopowielaczy krzemowych, diod lawinowych itp.). Do naszej specjalności należy szeroko rozumiana charakterystyka nowych materiałów scyntylacyjnych (wydajność świecenia, energetyczna zdolność rozdzielcza, impuls świetlny), a uzyskaną w ten sposób wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w takich dziedzinach jak: eksperymenty fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, ochrona granic, medycyna nuklearna, przemysł metalurgiczny.

W Zakładzie rozwijane są pasywne i aktywne metody pomiarowe do prowadzenia eksperymentów w zakresie diagnostyki gorącej plazmy. Prowadzimy badania emisji promieniowania X i gamma, szybkich elektronów, jonów i neutronów z plazmy w urządzeniach badawczych typu Rod Plasma Injectors (RPI), Plasma-Focus (PF), Inertial Confinement Fusion (ICF) oraz w pułapkach typu tokamak. Opracowana diagnostyka strumieni szybkich elektronów w tokamakach przy wykorzystaniu diamentowych detektorów promieniowania Czerenkowa należy do unikalnych w skali światowej.