MultiSom - opis projektu

POLATOM - logo

Projekt pod nazwą Wielowariantowe formulacje peptydu DOTATATE jako prekursora do otrzymywania radiofarmaceutyków ma doprowadzić do usprawnienia procesu przygotowania odpowiednich radiofarmaceutyków bezpośrednio u użytkownika.

Obecnie w świecie peptyd DOTATATE, syntetyczny analog somatostatyny znakowany izotopami takimi jak 68Ga, 90Y, czy 177Lu, jest stosowany w diagnostyce i terapii izotopowej guzów neuroendokrynnych wykazujących wysoką ekspresję receptorów somatostatyny. Każdy z wymienionych radioizotopów jest otrzymywany w inny sposób – 90Y jest otrzymywany w wyniku chemicznego rozdziału od macierzystego 90Sr, 177Lu może być otrzymywany w reaktorze jądrowym zarówno w postaci nośnikowej jak i beznośnikowej, 68Ga otrzymuje się z tzw. generatorów radionuklidowych 68Ge/68Ga. Liczne rozwiązania techniczne stosowane w komercyjnych generatorach powodują, że 68Ga otrzymywany jest w roztworach o zmiennej kwasowości. Z drugiej strony chelator makrocykliczny DOTA występujący w peptydzie DOTATATE jest wrażliwy na warunki znakowania, aktywność właściwą, czystość chemiczną i obecność substancji pomocniczych. Celem projektu jest opracowanie różnych formulacji farmaceutycznych peptydu DOTATATE, w postaci zliofilizowanych zestawów farmaceutycznych zawierających peptyd i substancje pomocnicze, w celu usprawnienia procesu przygotowania odpowiednich radiofarmaceutyków bezpośrednio u użytkownika (w placówce służby zdrowia) dla indywidulanego pacjenta. Projekt odpowiada zapotrzebowaniu krajowej medycyny nuklearnej i odbiorców zagranicznych i mieści się w ramach nowoczesnego podejścia do medycyny spersonalizowanej.

Realizacja projektu jest przewidziana na okres 01.04.2017 – 31.03.2020. Wykonawcą jest zespół Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych; zespołem kieruje dr hab. Piotr Garnuszek (prof. NCBJ). Projekt uzyskał współfinansowanie w kwocie ok. 2,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, obszar naukowy 3.1.e Farmakologia i farmacja. Jednostką współfinansującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Karta projektu MultiSom176.38 KB
POLATOM - logo
Status: 
Zakończony/Finished