Zajęci laboratoryjne – grupy 17 - 30 osób

Zajęcia laboratoryjne – grupy 17 - 30 osób

Zajęcia dla grup liczących 17 – 30 osób odbywają się w dwóch podgrupach. W każdej z podgrup uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach i wykonują zamiennie ćwiczenia w pracowni oraz poza nią. W pracowni przeprowadzane są ćwiczenia z podanej niżej listy, a poza pracownią – ćwiczenia z użyciem dydaktycznych liczników promieniowania.

Zajęcia zaczynają się krótkim wstępem dotyczącym zasad BHP, a kończą wspólnym podsumowaniem wyników. Nad przebiegiem zajęć cały czas czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu, a nad porządkiem przebiegu części podsumowującej czuwa opiekun grupy.

W sprawie wyboru ćwiczeń należy skontaktować się z nami co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem. Uczestnicy powinni przed zajęciami zapoznać się z instrukcjami do ćwiczeń, które będą wykonywali. W ramach podgrupy na stanowisku może pracować tylko jedna para uczniów. Tytuły oferowanych ćwiczeń zaprezentowane są w tabeli poniżej.

Zajęcia trwają od godz. 8.30 do godz. 15.30

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.

 

Nr stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
2 Rozchodzenie się promieniowania β w przestrzeni.
5 Pomiar zasięgu promieniowania alfa w powietrzu.
7 Pomiar maksymalnej energii promieniowania beta.
13
16
17 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
20 Ogniwo Peltiera jako pompa ciepła.
22 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.