Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ2)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 603
e-mail TJ2@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. Michał Gierlik, prof. NCBJ
e-mail: michal.gierlik@ncbj.gov.pl

Działalność

Zakład realizuje zadania związane z projektowaniem i przygotowaniem elektroniki i układów detekcji promieniowania jonizującego, wykorzystywanych w eksperymentach naukowych lub w prototypowych rozwiązaniach przemysłowych. Zajmujemy się prowadzeniem prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jądrowego, elektronicznej aparatury jądrowej, systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem, w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych, kontroli granic oraz medycyny nuklearnej. Oferujemy wsparcie w projektach realizowanych przez NCBJ, zarówno w ramach działania Instytutu, jak i we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Elektronicy integrują systemy pomiarowe i diagnostyczne w prowadzonych pracach doświadczalnych. Programiści zapewniają adekwatne wsparcie dla realizowanych zadań, od oprogramowania układów scalonych, aż do graficznego interfejsu użytkownika. Obecność fizyków umożliwia specjalizację i koncentrację wysiłków na tematach związanych z zastosowaniami elektroniki fizyki doświadczalnej, zwłaszcza związanej z detekcją promieniowania jądrowego. Wsparcie dla zakładu zapewniają technicy, którzy mając do dyspozycji wiedzę, doświadczenie oraz adekwatne zaplecze warsztatowe podejmą się realizacji nawet najbardziej wymyślnych stanowisk eksperymentalnych. Dwie pracownie izotopowe oraz dwie pracownie akceleratorowe, wyposażone w aparaturę spektrometryczną promieniowania gamma oraz dysponujące trzema generatorami neutronów D-T, zapewniają możliwość bezpośredniego testowania budowanych układów.

Obecnie prace w zakładzie realizowane są w ramach zespołów tematycznych.

Pracownia fizyki promieniowania rentgenowskiego Pracownia fizyki promieniowania rentgenowskiego (mgr inż. Piotr Maze­re­wicz)
Zespół neutronowej analizy aktywacyjnej Zespół neutronowej analizy aktywacyjnej (mgr Łukasz Kaź­mier­czak)
Zespół elektroniki dla dużych infrastruktur badawczych Zespół elektroniki dla dużych infrastruktur badawczych (dr inż. Jaro­sław Sze­wiń­ski)
Zespół diagnostyki promieniowania jądrowego Zespół diagnostyki promieniowania jądrowego (dr hab. Iza­bella Zychor, prof. NCBJ)
Zespół elektroniczny wielokanałowych analizatorów amplitudy Zespół elektroniczny wielokanałowych analizatorów amplitudy (mgr Tomasz Kra­kow­ski)