Artur Skwarek NCBJ - Szkoły letnie/praktyki

Szkoły letnie/praktyki

Jesteś ambitnym uczniem szkoły ponadpostawowej? Chcesz odwiedzić laboratoria w największym polskim Instytucie badawczym? Chcesz wiedzieć, jak prowadzone są badania naukowe?  


Program praktyk jest wyjątkową okazją do zapoznania się ze specyfiką badań prowadzonych w NCBJ, jego technologiami i fizyką, a także do uczenia się przez warsztaty, zajęcia laboratoryjne i pracę z naukowcami. NCBJ zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na letnie praktyki i szkoły uczniowskie, aby wzmocnić ich rozumienie nauki i rozwijać umiejętności w środowisku badawczym.

Koszt, termin oraz program zajęć ustalane są indywidualnie.

W sprawie zorganizowania letnich praktyk proszę kontaktować się z sekretariatem Działu Edukacji i Szkoleń tel.: 22 273 16 12; e-mail: deis@ncbj.gov.pl