Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia sportowców z NCBJ podczas Igrzysk Atomiade 2022

W dniach 10–13.06.2022 odbyły się 17 Igrzyska Olimpijskie Instytutów Naukowych. W tym roku organizatorem był CEA Grenoble. W zawodach uczestniczyło ponad 1000 naukowców reprezentujących 26 Instytutów Naukowych z 10 krajów europejskich, w tym pracownicy NCBJ, którzy zdobyli wiele medali. ----

Badania fizyki ciała stałego pomagają projektować nowe leki

Rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny z pracowni Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego (foto: NCBJ)
Badania z zakresu medycyny kojarzą się w NCBJ z Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM. Nie jest to jedyny Zakład zajmujący się w Instytucie tą dziedziną nauki. Duży wkład w opracowanie nowych związków, przydatnych z punktu widzenia medycyny, mają również naukowcy z Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, dzięki zastosowaniu badań krystalograficznych. ----

CANIS laureatem konkursu TERAZ POLSKA

System CANIS w Kuźnicy Białostockiej
System do bezinwazyjnej inspekcji towarów wielkogabarytowych CANIS, wspólne dzieło firmy PID Polska oraz NCBJ, został tegorocznym laureatem godła Teraz Polska w kategorii innowacje. W Świerku powstaje m.in. serce urządzenia czyli akcelerator będący źródłem skanującej wiązki promieniowania gamma. Dziś na uroczystości w Pałacu Prezydenckim dyplom i statuetkę godła wręczyła przedstawicielom naszych instytucji pani Agata Kornhauser-Duda. ----

Otwarcie nowej siedziby Centrum Badawczo-Rozwojowego naszego partnera

Statuetka nagrody PID Polska
Delegacja NCBJ uczestniczyła w uroczystości otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego PID Polska. Ośrodek prowadzi badania w obszarze inspekcji radiograficznej i detekcji. Dzięki współpracy z polskimi instytucjami naukowymi możliwy będzie rozwój własnych technologii mających zastosowanie zarówno w przemysłowych detektorach rentgenowskich, jak i w skanerach cargo. ----

3.06.2022 - Ćwiczenia przeciwpożarowe w Świerku

Dziś na terenie NCBJ odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe. Na drogach dojazdowych do ośrodka Świerk spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych. ----

NCBJ na 25. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Stanowisko NCBJ przygotowane przez Dział Edukacji i Szkoleń
W sobotę 21 maja miał miejsce 25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematyką tegorocznej edycji Pikniku była woda – jej rola w przyrodzie i życiu człowieka, a także jej właściwości i zjawiska z nią związane. Impreza odbyła się na terenie Centrum Nauki Kopernik. Swoje stoisko, przygotowane przez Dział Edukacji i Szkoleń, wystawiło również NCBJ. ----

Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa w Świerku

W dniu dzisiejszym (1.06.2022) na terenie ośrodka jądrowego Świerk odbywają się ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na drogach dojazdowych do NCBJ.  ----

Praca naukowców z OR POLATOM wśród najczęściej cytowanych publikacji Nuclear Medicine Review

Po raz kolejny artykuł opisujący badania naukowców Ośrodka Radioizotopów POLATOM znalazł się wśród pięciu najczęściej cytowanych publikacji czasopisma Nuclear Medicine Review w latach 2017-2021. Dyplom przyznany przez Redakcję został wręczony autorom podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku 26–28.05.2022. ----

Jak przygotować powierzchnię implantów tytanowych nowej generacji?

Mikrospektroskop Ramana WITec alpha 300R z Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ
Materiały na bazie tytanu są często używane do wytwarzania implantów medycznych. Naukowcy z Laboratorium Badań Materiałowych i Centrum Doskonałości NOMATEN NCBJ po raz pierwszy wykorzystali technikę badawczą obrazowania ramanowskiego do określenia rozkładu przestrzennego oraz udziału ilościowego poszczególnych faz tlenku tytanu pokrywających powierzchnię materiału, co decyduje o jego właściwościach. ----

Międzynarodowa konferencja informatyki materiałowej – pierwsza taka w Polsce

grafika dekoracyjna
NCBJ organizuje 1st NOMATEN International Conference on Materials Informatics. Informatyka materiałowa to nowa dziedzina badań, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do lepszego poznania i projektowania materiałów potrzebnych przede wszystkim do pracy w ekstremalnych warunkach fizycznych i chemicznych, a także w medycynie. Tematyką tą zajmują się m.in. pomysłodawcy i organizatorzy konferencji - naukowcy z Centrum Doskonałości NOMATEN działającego w Świerku. ----

Strony