Menu odnośników dodatkowych

Podczas 47 Zjazdu Fizyków Polskich w Bydgoszczy wysłano w stratosferę sondę z detektorami CosmicWatch

Kapsuła multimedialna misji BHR-21 na tle Ziemi i czerni kosmosu.
W dniach 19-23 września odbywa się w Bydgoszczy 47 Zjazd Fizyków Polskich. 19 września z bydgoskiego rynku została wysłana tandemowa sonda stratosferyczna zawierająca m. in. detektory promieniowania kosmicznego udostępnione przez NCBJ. Eksperyment ten zainaugurował część zjazdu poświęconą dydaktyce fizyki. ----

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej
Z żalem zawia­da­miamy o śmierci dr Jolanty Wojt­kow­skiej, wie­lo­let­niej pra­cow­nicy IBJ, IPJ i NCBJ, kie­row­nika cyklo­tronu C-30. ----

Dr Sebastian Trojanowski finalistą konkursu o Nagrodę Naukową Polityki

dr Sebastian Trojanowski
Dr Trojanowski jest jednym z 15 tegorocznych finalistów. Reprezentuje kategorię nauki ścisłe - fizyka. Był on współpomysłodawcą nowego eksperymentu FASER przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Jego prezentację będzie można zobaczyć na zbliżającym się Warszawskim Festiwalu Nauki ----

Sezon festiwalowy w pełni

Publiczność przy modelu komory gorącej na pikniku w Józefosławiu.
Wrzesień i pażdziernik to tradycyjnie już pora masowych imprez popularyzujących naukę. Naszą obecność na tych imprezach przygotowują przede wszystkim koleżanki i koledzy z Działu Edukacji i Szkoleń. W minioną sobotę był Józefosław, wkrórce rozpocznie się Festiwal Nauki w Warszawie, a w październiku Rzeszów i może Katowice. ----

NCBJ powstało 10 lat temu

"22 sierpnia (2011 r.) ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów powołujące do istnienia z dniem 1 września 2011 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Decyzja rządu o połączeniu Instytutu Energii Atomowej POLATOM i Instytutu Problemów Jądrowych kończy niemal 30-letni okres rozbicia Świerku. Dawny Instytut Badań Jądrowych odradza się pod nową nazwą i z nowymi zadaniami." ----

Sonda wysokotemperaturowa rozpoczęła pracę w rdzeniu reaktora MARIA

Sonda wysokotemperaturowa przygotowywana na stanowisku testowym w NCBJ
Od 27.08.2021 r. w rdzeniu reaktora MARIA pracuje z powodzeniem sonda pozwalająca na napromienianie próbek materiałowych w temperaturze 1000°C, czyli w warunkach jakie panują w reaktorach HTGR. Urządzenie powstało w NCBJ w ramach projektu GoHTR. ----

NOMATEN: oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych materiałów z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Kolaż dekoracyjny
Zrozumienie jak obrazy mikroskopowe powierzchni materiałów skorelowane są z ich właściwościami fizycznymi jest niezwykle istotne. Centrum Doskonałości NOMATEN z powodzeniem wykorzystuje uczenie maszynowe w badaniach materiałowych, a teraz buduje narzędzie, które będzie przyjazne również tym badaczom, którzy nie posiadają wiedzy o kuchni sztucznej inteligencji. ----

Nowy teoretyczny opis procesu wymuszonego uwalniania energii z jądrowych stanów izomerycznych

Uproszczony schemat procesu wymuszonego uwalniania energii z izomeru 93mMo (21/2+, 2425 keV) w warunkach oddziaływania jon(93Mo)-atom (12C).
Naukowcy polscy i amerykańscy opublikowali pracę prezentującą próbę opisu obiecującego procesu pozwalającego na czerpanie „na życzenie” energii zgromadzonej wcześniej w jądrowych stanach izomerycznych. Proces ten został niedawno zaobserwowany eksperymentalnie. Zaprezentowane podejście poprawia wyniki poprzednich analiz teoretycznych. ----

30 lat Polski w CERN

1 lipca 1991 r. Polska zyskała status pełnoprawnego członka CERN. Zlokalizowany pod Genewą, stale rozbudowywany kompleks akceleratorów i laboratoriów CERN, tworzy najpotężniejszy ośrodek badawczy na Ziemi. Polscy uczeni współpracowali z nim od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od kilkudziesięciu lat są wśród nich także nasi naukowcy. ----

Nowe urządzenia badawcze dla HTGR przechodzą pierwsze testy w reaktorze MARIA

HTGR - testy
Naukowcy z Zakładu Badań Reaktorowych NCBJ zaprojektowali sondę pozwalającą napromieniać próbki w temperaturze ponad 1000 stopni, czyli w warunkach jakie panują w reaktorach HTGR. Pierwsze badania w reaktorze MARIA wypadły bardzo obiecująco. ----

Strony