Stanowisko archeologiczne Bodzia koło Włocławka, Archeometria – grób czarownicy w świetle analiz wyposażenia

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
Renata Czech-Błońska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Ewelina Miśta NCBJ - FM2
Data: 
śr., 2016-12-14 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, sala 251 PROTON
Streszczenie: 

Stanowisko archeologiczne w Bodzi k. Włocławka jest unikatowe w skali światowej. Na uwagę zasługuje m.in. grób kobiety należącej do elit społecznych państwa wczesnych Piastów. Jej wyposażenie grobowe wskazuje na jej powiązanie z magią. Interdyscyplinarne badania fizyko-chemiczne, prowadzone we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, nietypowych koralików będących wyposażeniem grobu, wykorzystujące techniki SEM-EDX, XRD i Spektroskopię Ramana przybliżyły aspekt technologiczny depozytu grobowego. W kontekście niepublikowanych do tej pory analiz podobnego znaleziska z terenów dzisiejszej Słowacji mogą wskazywać na istnienie szlaku rozchodzenia się myśli technologicznej w obrębie funkcjonujących w danym okresie społeczeństw.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak