Fizyka fuzji i rozszczepienia jądrowego a nowe źródła energii

Seria: 
Seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej
Prelegent i afiliacja: 
dr hab. Konrad Czerski, prof. US, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
Data: 
śr., 2015-01-28 11:15 do 12:45
Miejsce: 
Hoża 69, pawilon NCBJ, sala 22
Streszczenie: 

Podczas gdy reaktory jądrowe od wielu dziesiątków lat stanowią nierozłączny element światowego systemu energetycznego, to jednak ich efektywność w stosunku do innych źródeł energii ciągle jest nie zadawalająca. Na podstawie naszej nowej koncepcji reaktora Dual Fluid Reactor przedstawione zostaną możliwości obejścia wad obecnych rozwiązań fizycznych i technicznych oraz sposób w jaki można porównywać ze sobą różne źródła energii. W tym kontekście rozważone zostaną również możliwości jakie daje nam fuzja jądrowa, bazująca zarówno na wysokotemperaturowej plaźmie jak i na reakcjach jądrowych przy ekstremalnie niskich energiach, wykorzystujących efekt ekranowania elektronowego. Wyniki doświadczalne otrzymane w najnowszych eksperymentach i ich konsekwencje teoretyczne zostaną przedyskutowane.

M.Kowal, W.Piechocki, L.Roszkowski, J.Skalski