Badania możliwości poprawy adhezji warstw Pb nanoszonych na podłoże Nb

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
mgr inż. Anna Kosińska - NCBJ, Dr Robert Nietubyć - NCBJ
Data: 
śr., 2016-02-03 10:30
Miejsce: 
Park Naukowo Technologiczny, sala nr. 251
Streszczenie: 

Na najbliższym seminarium Zakładu FM2 referowane będą ostatnie już tematy związane z badaniami prowadzonymi przez zespół zajmujący się katodami nadprzewodzącymi.

Referaty wygłoszą Anna Kosińska i krótkie - Robert Nietubyć. 

Tytuł referatu, który wygłosi mgr inż. Anna Kosińska: Badania możliwości poprawy adhezji warstw Pb nanoszonych na podłoże Nb.  
Celem tego projektu badawczego było poszukiwanie metody zwiększenia adhezji warstwy ołowiu na podłożu niobowym, co jest istotne w konstrukcji nadprzewodzących katod dla wydajnych źródeł elektronów w akceleratorach liniowych. 
W tych badaniach wykorzystano technikę intensywnych impulsów plazmy gorącej. 

Dr Robert Nietubyć w swoim wystąpieniu dokona podsumowania badań prowadzonych w swoim zespole
 - omówi technikę nakładania warstw metalicznych metodą łukową. 
Przedstawione zostaną także plany dotyczące przyszłych badań z dziedziny fizyki przyspieszania cząstek, w szczególności program pomiarów wydajności kwantowej przy użyciu nowego stanowiska pomiarowego. 
Jednym z celów tego przeglądu zagadnień jest poszukiwanie możliwości współpracy w ramach NCBJ.
 

Serdecznie zapraszam, 
Cezary Pochrybniak