Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym

Projekt o numerze PSPB – 200/2011

W dniu 31 sierpnia 2011 roku w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Narodowym Centrum Badań Jądrowych na realizację Projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 2009-2017.

Okres realizacji projektu: 2011 – 2014
Wartość Projektu: 1 370 444,34 CHF (3 676 354 PLN)
Projekt finansowany:

w 85% przez Szwajcarską Radę Federalną oraz
w 15% ze środków pochodzących z budżetu Polski

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017

Partnerzy

  • ISDC – Data Centre for Astrophysics, University of Geneva, SWITZERLAND
  • DPNC – Department of Particle Physics, Faculty of Sciences, University of Geneva, SWITZERLAND

Zastępca Kierownika

dr Tadeusz Batsch
t.batsch@ncbj.gov.pl
Zakład Detektorów i Elektroniki Jądrowej
tel. +48 22 273 15 47

Główne cele

Budowa astrofizycznego, komputerowego centrum naukowego, gromadzącego, dystrybuującego i analizującego dane eksperymentalne, dostarczającego oprogramowanie oraz wsparcie sprzętowo-techniczne do analizy danych eksperymentalnych. Centrum to bazować będzie na obecnych projektach astronomicznych prowadzonych przez Narodowe Centrum badań Jądrowych takich jak: POLAR, INTEGRAL, Pi of the Sky, JEM-EUSO.

Strona internetowa

http://www.psap.pl/

Zobacz też

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
Status: 
Zakończony/Finished