Studia doktoranckie – doświadczalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
10 cze 2019 - 11:45
Data zbierania ofert: 
20 lip 2019 - 23:45

Zapraszamy do udziału w 4-letnich studiach doktoranckich realizowanych przy projekcie dotyczącym eksperymentalnej fizyki neutrin.

Miejsce pracy: ul. Pasteura 7, Warszawa.

Praca będzie wykonywana w ramach grantu SONATA-BIS, pt. „Detekcja pośrednia cząstek Ciemnej Materii przy użyciu wodnych detektorów neutrin”. Projekt przewiduje udział w międzynarodowym zespole badawczym zaangażowanym w budowę teleskopu neutrinowego w Morzu Śródziemnym: KM3NeT (http://www.km3net.org/). Część prac związana będzie też z japońskim detektorem Super-Kamiokande (http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/index-e.html) oraz jego następcą, detektorem Hyper-Kamiokande. Dokładny charakter pracy będzie zależeć od indywidualnych preferencji kandydata/kandydatki. Będzie m.in. obejmować analizę danych doświadczalnych, udział w pracach sprzętowych oraz programistycznych, w tym m.in. rozwój symulacji komputerowych, narzędzi do rekonstrukcji opartych o metody uczenia maszynowego i zastosowania sztucznej inteligencji.

Projekt ma zapewnione finansowanie na wyjazdy zagraniczne do współpracujących instytucji w Europie oraz Japonii, przewiduje udział oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach/warsztatach.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wygranie tej rekrutacji a następnie zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki na studia doktoranckie prowadzone w Szkole Doktorskiej Fizyki i Chemii przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Chemii i Technologii Jądrowej (http://gradschool.ncbj.gov.pl/).

UWAGA: do Szkoły Doktorskiej obowiązuje odrębna rekrutacja z terminem na składanie dokumentów do 31 lipca 2019 r. Wybrany kandydat / kandydatka zostanie
poinformowany przez nas o możliwości ubiegania się do Szkoły Doktorskiej i wybraniu tego projektu w terminie do 25 lipca.

Wymagania:

 • Tytuł magistra fizyki ze specjalnością związaną z fizyką cząstek elementarnych, fizyką jądrową, astrofizyką lub
 • metodami komputerowymi fizyki.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne sporządzanie publikacji,
 • dokumentacji oraz udział w pracy w międzynarodowym zespole badawczym.
 • Umiejętności informatyczne, dobra znajomość języka C++ i/lub Python.
 • Umiejętność pracy w środowisku UNIX/LINUX.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość pakietów: ROOT, pandas/numpy, scikit-learn lub Geant4.
 • Umiejętności analityczne.
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.


Niniejsze stypendium projektowe może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-... .

Dokumenty:

 • CV zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”.
 • Zdjęcie/kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz licencjackich jeśli takie miały miejsce).
 • Wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia)
 • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych.
 • Dane kontaktowe do 1-2 osób (email, telefon, jednostka naukowa) mogących na życzenie komisji udzielić rekomendacji kandydatowi/kandydatce.


Mile widziane będą wszelkie dodatkowe informacje takie jak np. lista publikacji lub uzyskanych patentów, informacja o odbytych kursach, stażach, udziale w projektach badawczych, otrzymywanych stypendiach, informacja o czynnym udziale w konferencjach/warsztatach, przyznanych nagrodach itp.

Kontakt:

Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu:
Piotr.Mijakowski@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[phd]”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. W tym konkursie oferujemy jedno stanowisko i tylko ta zwycięska aplikacja może ubiegać się o ten temat w ramach Szkoły Doktorskiej.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3000 PLN miesięcznie netto wypłacane przez 12 miesięcy z docelowym przedłużeniem na kolejne 36 miesięcy (studia doktoranckie trwają 4 lata).

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Termin składania ofert: 20 lipca 2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: październik 2019 r.