Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia i nagrody

Dr William Pearson zdobywcą stypendium dla wybitnych młodych naukowców

dr William James Pearson
"Moja praca skupia się na badaniu procesów towarzyszących formowaniu się i ewolucji galaktyk z zastosowaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego" - wyjaśnia dr William James Pearson z Zakładu Astrofizyki NCBJ. Dr Pearson otrzymał jedno z tegorocznych stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. ----

Osiągnięcia sportowców z NCBJ podczas Igrzysk Atomiade 2022

W dniach 10–13.06.2022 odbyły się 17 Igrzyska Olimpijskie Instytutów Naukowych. W tym roku organizatorem był CEA Grenoble. W zawodach uczestniczyło ponad 1000 naukowców reprezentujących 26 Instytutów Naukowych z 10 krajów europejskich, w tym pracownicy NCBJ, którzy zdobyli wiele medali. ----

CANIS laureatem konkursu TERAZ POLSKA

System CANIS w Kuźnicy Białostockiej
System do bezinwazyjnej inspekcji towarów wielkogabarytowych CANIS, wspólne dzieło firmy PID Polska oraz NCBJ, został tegorocznym laureatem godła Teraz Polska w kategorii innowacje. W Świerku powstaje m.in. serce urządzenia czyli akcelerator będący źródłem skanującej wiązki promieniowania gamma. Dziś na uroczystości w Pałacu Prezydenckim dyplom i statuetkę godła wręczyła przedstawicielom naszych instytucji pani Agata Kornhauser-Duda. ----

Praca naukowców z OR POLATOM wśród najczęściej cytowanych publikacji Nuclear Medicine Review

Po raz kolejny artykuł opisujący badania naukowców Ośrodka Radioizotopów POLATOM znalazł się wśród pięciu najczęściej cytowanych publikacji czasopisma Nuclear Medicine Review w latach 2017-2021. Dyplom przyznany przez Redakcję został wręczony autorom podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku 26–28.05.2022. ----

Prof. Michał Kowal w Radzie Naukowej ośrodka badawczego GANIL

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal
Prof. Michał Kowal, Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ, wszedł w skład Rady Naukowej francuskiego ośrodka badawczego GANIL (fr. Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Wielki Narodowy Akcelerator Ciężkich Jonów). Wraz z pozostałymi członkami Rady, prof. Kowal będzie kształtował program badawczy instytutu. ----

Strony