Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia i nagrody

Fizyk „koloru” z NCBJ wśród najczęściej cytowanych naukowców świata

Gdy zwiększa się energia zderzeń, w protonach i neutronach gwałtownie rośnie gęstość gluonów, tu przedstawionych jako sprężynki oddziałujące między kwarkami kowalencyjnymi (duże kulki), kwarkami wirtualnymi (małe kulki) i samymi sobą. Wg hipotezy, kondensat kolorowego szkła powstaje, gdy gęstość gluonów osiągnie wartość maksymalną. (Źródło: NCBJ)
Prace dotyczące poszukiwanego od ponad 20 lat egzotycznego stanu materii – kondensatu kolorowego szkła – zapewniły dr. Guillaume'owi Beufowi, teoretykowi z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, obecność w prestiżowym rankingu Uniwersytetu Stanforda, obejmującym 2% najczęściej cytowanych naukowców świata. ----

Prof. Leszek Roszkowski wybrany w skład EASA

Prof. Leszek Roszkowski
Z radością informujemy, że prof. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA). EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Prof. Roszkowski jest zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ i jednocześnie kieruje międzynarodową agendą badawczą AstroCeNT. ----

Park Naukowo-Technologiczny Świerk uzyskał akredytację mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

IOB-y wspierają przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, w kontaktach pomiędzy nauką i biznesem. Zajmują się doradztwem i badaniem potrzeb przedsiębiorstwa. Oferują pomoc podczas aplikowania do programów (związanych m.in. z transferem technologii) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. PNT uzyskał akredytację na dwa lata. ----

Dr Karol Kozioł zdobywcą grantu NCN MINIATURA 6

Dr Karol Kozioł z Zakładu Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ, uzyskał grant NCN w konkursie MINIATURA 6 na realizację pojedynczych działań naukowych. Badania dr. Kozioła dotyczą naruszania parzystości oraz efektów elektrodynamiki kwantowej w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego. ----

Małe dawki promieniowania docenione!

Operatorzy przy komorach gorących w OR POLATOM w NCBJ
Gdy organizm najpierw otrzyma niewielką dawkę promieniowania jonizującego, a po pewnym czasie drugą, wyraźnie większą, ryzyko wystąpienia negatywnych skutków będzie mniejsze niż w sytuacji, gdyby otrzymał tylko tę ostatnią. Zjawisko, znane jako efekt Rapera-Yonezawy, z powodzeniem opisali naukowcy z NCBJ. Ich badania nagrodzono dziś w Gliwicach prestiżową nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. ----

Strony