Menu odnośników dodatkowych

Osiągnięcia i nagrody

Park Naukowo-Technologiczny Świerk uzyskał akredytację mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

IOB-y wspierają przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, w kontaktach pomiędzy nauką i biznesem. Zajmują się doradztwem i badaniem potrzeb przedsiębiorstwa. Oferują pomoc podczas aplikowania do programów (związanych m.in. z transferem technologii) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. PNT uzyskał akredytację na dwa lata. ----

Dr Karol Kozioł zdobywcą grantu NCN MINIATURA 6

Dr Karol Kozioł z Zakładu Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ, uzyskał grant NCN w konkursie MINIATURA 6 na realizację pojedynczych działań naukowych. Badania dr. Kozioła dotyczą naruszania parzystości oraz efektów elektrodynamiki kwantowej w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego. ----

Małe dawki promieniowania docenione!

Operatorzy przy komorach gorących w OR POLATOM w NCBJ
Gdy organizm najpierw otrzyma niewielką dawkę promieniowania jonizującego, a po pewnym czasie drugą, wyraźnie większą, ryzyko wystąpienia negatywnych skutków będzie mniejsze niż w sytuacji, gdyby otrzymał tylko tę ostatnią. Zjawisko, znane jako efekt Rapera-Yonezawy, z powodzeniem opisali naukowcy z NCBJ. Ich badania nagrodzono dziś w Gliwicach prestiżową nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. ----

Best Paper Award konferencji NUTHOS-13 za pracę na temat modelowania przepływu turbulentnego

Dyplom wyróżnienia na konferencji NUTHOS-13
Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ otrzymał nagrodę Best Paper Award za pracę zaprezentowaną podczas 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation, and Safety (NUTHOS-13). Nagrodzona praca dotyczy analizy niepewności modeli turbulentnych przepływu chłodziwa w ściśle upakowanych kasetach paliwowych w reaktorach jądrowych. ----

Naukowcy NCBJ nagrodzeni grantami NCN: POLONEZ BIS i SONATINA

Dwaj naukowcy NCBJ zostali nagrodzeni grantami konkursów Narodowego Centrum Nauki. Dr Wenyi Huo z Centrum Doskonałości NOMATEN otrzymał grant POLONEZ BIS na realizację projektu dotyczącego stopów o wysokiej entropii, natomiast dr Ilkka Samuli Mäkinen uzyskał grant z konkursu SONATINA na projekt dotyczący pętlowej grawitacji kwantowej. ----

Strony