Wprowadzenie do programów The European Metrology Research Programme(EMRP) i The European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

Prelegent i afiliacja: 
wg szczegółów ogłoszenia
Data: 
wt., 2015-03-10 10:30 do 11:30
Miejsce: 
Świerk, bud. nr 7, sala seminaryjna (pok. 153)
Streszczenie: 

Część I – Zbigniew Ramotowski, dyrektor Zakładu Długości i Kąta GUM, przedstawiciel GUM w Komitecie EMRP/EMPIR (geneza, założenia, wyniki)

Część II – Łukasz Litwiniuk, dyrektor Zakładu Promieniowania i Drgań, pełnomocnik Prezesa GUM ds. EMRP (zasady uczestnictwa, zachęty i wskazówki dla polskich uczestników z kręgu DI i spoza DI)

dr Stanisław Pszona (TJ2)