Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Oferta dla wycieczek

Dział Edukacji i Szkoleń posiada szeroką ofertę edukacyjną dla zorganizowanych grup wycieczkowych odwiedzających nasz ośrodek. Oferowane aktywności przyporządkowaliśmy do odpowiednich grup słuchaczy.

Klasy 7, 8 szkoły podstawowej, uczniowie liceum/technikum oraz dorośli:

W naszej ofercie znajdują się również wykłady specjalistyczne, polecane osobom posiadającym podstawową wiedzę na temat poruszanych zagadnień:

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z powyższych propozycji dostępne będą po kliknięciu na tytuł odpowiedniej z nich.

W miarę wolnego czasu możemy także zaprosić mniejsze grupy, a nawet pojedyncze osoby.

Wycieczki do reaktora MARIA (fot. NCBJ)

Koszt wizyty w naszym ośrodku określa cennik dostępny tutaj: — CENNIK —
(Nie zapewniamy transportu, ale informujemy o możliwości skorzystania z usług Zakładu Transportu Samochodwego NCBJ -  tel. 22 273 16 26)

Zapisy przyjmujemy zwykle w sierpniu (na sezon jesienny) i w grudniu (na sezon zimowowiosenny). Termin proszę rezerwować telefonicznie: +48 22 273 16 12.

 

Jak zorganizować wycieczkę do NCBJ?

Przed przyjazdem do nas należy umówić się z nami telefonicznie. W tym celu trzeba zadzwonić do sekretariatu (nr 22 273 16 12) i podać:

  • imię i nazwisko organizatora wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu,
  • imię i nazwisko opiekuna na czas wycieczki wraz z numerem telefonu komórkowego,
  • nazwę szkoły,
  • wiek uczestników (która klasa),
  • odpowiadający termin,
  • liczbę uczestników,
  • wybrane zajęcia.

Później, na 2 tygodnie przed przyjazdem należy potwierdzić rezerwację oraz podać dane do faktury, dzwoniąc ponownie pod numer 22 273 16 12.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie listy uczestników wycieczki i oświadczenia* według wzoru (do pobrania poniżej). Kopię uzupełnionych dokumentów (listy i oświadczenia) należy przesłać do godziny 12.00 co najmniej 2 dni robocze przed planowanym przyjazdem na adres deis@ncbj.gov.pl. Oryginały listy i oświadczenia należy przywieźć w dniu wycieczki w 2 egz. wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość wszystkich osób. Na teren ośrodka będą wpuszczane tylko te osoby, których nazwiska znajdują się na liście uprzednio przesłanej do Działu Edukacji i Szkoleń. Nie ma możliwości zmian składu osobowego grupy. Niedopełnienie ww. formalności będzie skutkować odwołaniem wizyty.

* Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania szkoły/instytucji/uczelni.

Uwaga 1. Dotyczy osób nie mających obywatelstwa polskiego
Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Kompleksu Jądrowego Świerk wstęp osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Instytutu. Listę gości zagranicznych (zawierającą ich imiona, nazwiska, obywatelstwo, kraj i adres zamieszkania oraz numer paszportu) prosimy dostarczyć do Działu Edukacji i Szkoleń nie później niż 2 tygodnie przed wizytą.

Uwaga 2.
Ze względu na wytyczne procedur wejścia grupy wycieczkowe proszone są o niewnoszenie na teren Ośrodka plecaków, toreb i nieprzezroczystych torebek foliowych. Dopuszcza się jednak wniesienie żywności w przezroczystej torebce.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 71 00 140
deis@ncbj.gov.pl

 

 

Wycieczki do reaktora MARIA (fot. NCBJ)
Wycieczki do reaktora MARIA (fot. NCBJ)
Wycieczki do reaktora MARIA (fot. NCBJ)
Wycieczki do reaktora MARIA (fot. NCBJ)