Przewody doktorskie

Autor Rok obrony Tytuł
Gójska Aneta 2011 Jonizacja atomów Si tarczy aerożelowej oraz wychwyt elektronu i jonizacja pocisków 3He podczas procesów zderzeniowych
Ivanova-Stanik Irena 2020 Badania numeryczne transportu zanieczyszczeń w wyładowaniach na tokamaku JET ILW
Iwanowska-Hanke Joanna 2016 Badania porównawcze detektorów neutronów w warunkach kryzysu z 3He
Jakubowska Katarzyna 2012 Metody emisyjnej spektroskopii optycznej w zastosowaniu do badań gorącej plazmy w układach typu tokamak i Plasma-Focus
Jędrzejczak Karol 2011 Pomiar strumienia neutronów w Narodowym Laboratorium Gran Sasso
Jóźwik Przemysław 2017 Zastosowanie kanałowania jonów w analizie deformacji w kryształach
Kabirnezhad Monireh 2018 Improvement of Single Pion Production
Kalinowska Zofia 2014 Badanie transformacji energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej w procesie oddziaływania tego promieniowania z płaskimi tarczami masywnymiz różnych materiałów w odniesieniu do koncepcji udarowego zapłonu termojądrowego
Kasztelan Marcin 2019 Oddziaływania neutronów, porównanie pomiarów z symulacjami
Klimaszewski Konrad 2010 Determination of gluon polarisation in the nucleon from events with high-pT hadron pairs in COMPASS experiment
Kovalenko Oleksandr 2020 Pomiar widm mezonów π0 i η w zderzeniach pp przy energii √s = 13 TeV z użyciem spektrometru fotonów w eksperymencie ALICE w CERN na Dużym Zderzaczu Hadronów
Kowalski Paweł 2020 Projekt i optymalizacja paskowego tomografu PET opartego na technologii scyntylatorów plastikowych
Kwiatkowski Roch 2014 Analiza wyników najnowszych pomiarów jonów, elektronów i promieniowania widzialnego plazmy w układach PF-360 i PF-1000
Kwiatkowski Tomasz 2022 Nume­ryczna pre­dyk­cja prze­pływu i wymiany cie­pła w ści­śle upa­ko­wa­nych kase­tach pali­wo­wych

Strony