Pomiar widm mezonów π0 i η w zderzeniach pp przy energii √s = 13 TeV z użyciem spektrometru fotonów w eksperymencie ALICE w CERN na Dużym Zderzaczu Hadronów

Rok: 
2020
Data opublikowania: 
pon., 2020-07-06
Autor: 
Kovalenko Oleksandr

 

Autor Oleksandr Kovalenko
Tytuł polski Pomiar widm mezonów π0 i η w zderzeniach pp przy energii √s = 13 TeV z użyciem spektrometru fotonów w eksperymencie ALICE w CERN na Dużym Zderzaczu Hadronów
Tytuł angielski Measurement of π0 and η mesons in pp collisions at √s = 13 TeV with ALICE photon spectrometer at CERN Large Hadron Collider
Rok 2020
Opiekun Prof. dr hab. Teodor Siemiarczuk