Znaki identyfikacyjne

Polskie wersje logo

poziome
poziome02
poziome01
pionowe

 

Angielskie wersje logo

poziome
poziome02
poziome01
pionowe

 

 

Akronimy z napisem „Świerk”

poziome i pionowe

Akronimy bez napisu „Świerk”

poziome i pionowe

Dwujęzyczne wersje logo NCBJ

dwujęzyczne

Miniatury (favicons)

miniatury (favicons)