Zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Kuliński

Prof. Stanisław Kuliński

Z głębokim żalem informujemy, że 18 stycznia 2021 r. w wieku 92 lat zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Kuliński, ceniony ekspert w dziedzinie budowy akceleratorów liniowych, wieloletni kierownik Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek w Instytucie Problemów Jądrowych, nauczyciel wielu pokoleń fizyków.

Profesor dr hab. Stanisław Kuliński urodził się 08.10.1928 r., tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał 15.04.1998 r. Zatrudniony był w IBJ, następnie IPJ w okresie od 01.11.1957 r. do 28.02.2002 r., kolejno na stanowiskach: pomocniczego pracownika nauki, starszego asystenta, adiunkta, kierownika pracowni, kierownika zakładu, docenta, profesora. W latach 1970 do 1973 pełnił funkcję kierownika Samodzielnego Laboratorium Liniowego Akceleratora Protonów oraz w latach 1973 do 1984 kierownika Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (01.06.1973 – 31.10.1984). Dodatkowo był kierownikiem pracowni i tematów badawczych.

Będzie nam go bardzo brakowało!

Dyrekcja i Rada Naukowa 
Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Przyjaciele, koleżanki i koledzy, uczniowie, współpracownicy

 


Msza św. odbędzie się w kościele w Aninie na ul. Rzeźbiarskiej 46, 26.01.2021 o godz. 10:00, po której o godz. 11.00 nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Marysinie Wawerskim na ul. Korkowej 152.

 

 

Prof. Stanisław Kuliński
Prof. Stanisław Kuliński