Zmarł śp. prof. Andrzej Marcinkowski

Zdjęcie prof. Andrzeja Marcinkowskiego

 

 

W sobotę, 29 maja 2021 zmarł prof. dr hab. Andrzej Marcinkowski.

Msza żałobna zostanie odprawiona 7 czerwca 2021 o godz. 15.00 w kościele Św. Wawrzyńca na Woli.

 

Profesor Andrzej Marcinkowski urodził się 11 listopada 1933 roku. Pracę w Instytucie Badań Jądrowych rozpoczął w sierpniu 1955 roku angażując się w budowę akceleratora „LECH”. Wyniki badań uzyskane na akceleratorze weszły do Jego pracy doktorskiej „Badanie stosunków przekrojów czynnych na utworzenie pary izomerów 58gCo, 58mCo w reakcjach wywołanych przez neutrony prędkie”, napisanej pod kierunkiem prof. Zdzisława Wilhemiego i obronionej w roku 1967. W roku 1974 habilitował się, a tytuł profesora otrzymał w roku 1990. Był kierownikiem Zakładu Reakcji Jądrowych w Instytucie Problemów Jądrowych.

W roku 2000 Profesor przeszedł na emeryturę, a z Instytutem był związany do 2007 roku. Jest autorem lub współautorem blisko 100 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Z głębokim żalem żegnamy śp. Profesora Andrzeja Marcinkowskiego i przekazujemy wyrazy współczucia Jego rodzinie.

Dyrekcja i Rada Naukowa NCBJ, współpracownicy i przyjaciele.

Zdjęcie prof. Andrzeja Marcinkowskiego
Nekrolog prof. Marcinkowskiego