Zmarł śp. dr Edward Rurarz

Śp. dr Edward Rurarz

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci ś.p. dr. Edwarda Rurarza wieloletniego pracownika Instytutu Badań Jądrowych i współpracownika „Postępów Techniki Jądrowej".

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 14 marca 2022 r. o godz. 11.00 na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.

Był człowiekiem wielkiego serca i szczególnej wrażliwości, wybitnym specjalistą w dziedzinie techniki jądrowej, rzetelnym badaczem z ogromną wiedzą i pasją. Był wielkim entuzjastą metody cyklotronowej wytwarzania radioizotopów do celów medycznych i zaraził swoim entuzjazmem grono współpracowników. Pomysł na obecnie realizowany w NCBJ projekt CERAD ma korzenie we współpracy fizyków i chemików zainspirowanej przez dr Edwarda Rurarza. Szkoda, że On nie doczekał końca jego realizacji.

Śp. dr Edward Rurarz
Nekrolog dr. Edwarda Rurarza