Zmarł śp. Andrzej Senatorski

Z żalem zawiadamiamy, że 4 maja 2022 roku zmarł długoletni pracownik naszego instytutu – fizyk-teoretyk – Andrzej Senatorski.

Andrzej Senatorski urodził się 7 września 1934 w Lublinie. Studia fizyczne ukończył w roku 1955 na Uniwersytecie Warszawskim, w wieku zaledwie 21 lat. Pracę doktorską z fal spinowych obronił w roku 1965, promotorem był prof. Szczepan Szczeniowski. Początkowo Pan Andrzej pracował na Politechnice Warszawskiej, a wkrótce po doktoracie rozpoczął pracę w naszym instytucie (wówczas Instytucie Badań Jądrowych), chociaż jeszcze do lat siedemdziesiątych prowadził na Politechnice zajęcia dydaktyczne. Rok – od marca 1968 do lutego 1969 – spędził na stażu w Brukseli, w katedrze noblisty Ilii Prigogine’a, w grupie Radu Balescu. Zainteresował się tam turbulencją, szczególnie plazmową. Od marca 1969 roku pracował na Hożej, w Zakładzie Teorii Jądra Atomowego, w Pracowni Fizyki Plazmy. W tym zakładzie (przemianowanym później na Zakład Fizyki Teoretycznej), pozostał do emerytury, na którą przeszedł ostatecznie pod koniec 2013 roku.

Pan Andrzej był kolegą niezawodnym w potrzebie, zawsze gotowym do pomocy, ciepłym i obdarzonym dyskretnym poczuciem humoru. Przez swoją wyjątkową skromność i skłonność do usuwania się w cień, bywał trochę niedoceniany. Fizykę jednak głęboko rozumiał. Znał świetnie i „czuł” fizykę plazmy i fizykę zjawisk nieliniowych. Bardzo sprawnie posługiwał się też metodami numerycznymi. Publikował niezbyt wiele, ale były to prace o dużej wartości. Szczególnie owocna była Jego współpraca z Andrzejem Skorupskim i z Erykiem Infeldem. Jej wynikiem były m. in. dwa artykuły w Physical Review Letters i dwa w Physical Review E.

Pozostawił żonę i czterech synów, od których doczekał się wnuków i prawnuków. Zmarł otoczony miłością i troską najbliższych. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 13 maja, o godz. 10.30, mszą św. w kościele św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61; po niej, około godz. 12, Pan Andrzej zostanie pochowany na Wojskowych Powązkach (kwatera A 15, rząd 3 grób 15).

Najbliższej rodzinie przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Rada Naukowa

Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Zmarł fizyk-teoretyk Andrzej Senatorski