Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kwiatkowskiego

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kwiatkowskiego

Autor: 
Tomasz Kwiatkowski
Tytuł pracy: 
Towards the numerical prediction of flow and heat transfer in a tightly spaced rod bundle
Termin obrony: 
śr., 2023-04-05 11:30
Miejsce: 
sala 172, budynek 39 (Cyfronet)
Promotor: 
Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Afaque Shams (Uniwersytet Króla Fahda ds. Ropy Naftowej i Minerałów)
Recenzenci: 

Dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs      (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Dr hab. inż. Sławomir Kubacki  (Politechnika Warszawska)

 

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https://cern.zoom.us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJiUT09

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
czwartek, 23 mar 2023