Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Skwarczyńskiego

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

 

Autor: 
mgr. Kamil Skwarczyński
Tytuł pracy: 
Constraining neutrino cross-section and flux models using T2K Near Detector with proton information in Markov chain Monte Carlo framework
Termin obrony: 
śr., 2023-06-21 12:00
Miejsce: 
sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
dr hab. Justyna Łagoda – NCBJ
Recenzenci: 

Dr hab. Krzysztof Graczyk – (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Artur Kalinowski – (Uniwersytet Warszawski)

Dr. Jaroslav Zálešák – (Czeska Akademia Nauk)

Link do uczestnictwa w publicznej obronie: https://cern.zoom.us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJiUT09

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie Postępowania doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl)

 

Data ogłoszenia: 
poniedziałek, 29 Maj 2023