Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys.EUR

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych: Budowa, wyposażenie i uruchomienie Centrum Informatycznego Świerk II.

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Dostawa modulatora klistronu z klistronem i wyposażeniem

----

Rozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznej

----

Wymiana pakietów kondensatorów w filtrze AC i w filtrze DC oraz kompletu wentylatorów chłodzących w zestawie 4 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS General Electric typu SG PurePulse 3P 300 kVA w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ w Otwocku – Świerku.

UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT----

Naprawa oraz rozbudowa systemu przechowywania danych o wysokiej dostępności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa serwerów dla systemu komunikacji elektronicznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa licencji oprogramowania do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Strony