Śp. dr Bohdan Mariański

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 lutego zmarł wieloletni zasłużony pracownik NCBJ dr Bohdan Mariański.

Msza św. Pogrzebowa odbędzie się dnia 15 lutego 2020 o godz. 11:30 (sobota) w Kaplicy przy Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu.

Urodził się w 1947 roku w Łowiczu. Po ukończeniu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1970 roku podjął pracę w Wojskowej Akademii Technicznej. Równolegle współpracował z Zakładem Reakcji Jądrowych IBJ, którego pracownikiem został w 1981 roku. W maju 1986 roku obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską pt. „Badanie mechanizmu reakcji jądrowych (n, p) wywołanych przez neutrony o energii około 18 MeV”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Marian Jaskóła.

Od roku 2009 do 2014 roku dr Mariański był kierownikiem Zakładu Fizyki Jądrowej w ówczesnym Instytucie Problemów Jądrowych, a następnie w NCBJ. W roku 2018 odszedł na emeryturę, lecz pracował nadal jako wolontariusz.

Początkowo dr Mariański zajmował się fizyką jądrową niskich energii, później jego zainteresowania ewoluowały w kierunki fizyki cząstek elementarnych. W ostatnich latach uczestniczył w programach eksperymentalnych WASA w Jülich, HERMES w Hamburgu i COMPASS w CERN. Był współautorem wielu ważnych, odkrywczych nieraz publikacji.

Dyrekcja Narodowego Centrum Badań Jądrowych