NOMATEN: Centrum Doskonałości Materiałów Funkcjonalnych dla zastosowań przemysłowych i medycznych.

Seria: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Jacek Jagielski, Departament Fizyki Materiałów, NCBJ
Data: 
wt., 2017-07-11 11:30
Miejsce: 
Sala 207 – Maria, Park Naukowo-Technologiczny, Otwock-Świerk
Streszczenie: 

W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia projektu NOMATEN, którego pierwsza faza została przyjęta do realizacji przez Komisję Europejską. Zasadniczym celem projektu jest utworzenie w ramach NCBJ nowej organizacji prowadzącej badania nad rozwojem materiałów o wysokiej odporności na temperaturę, korozję i defektowanie radiacyjne. Przewidywane są trzy główne obszary zastosowań: reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem (HTR), przemysł chemiczny i nowoczesne technologie spalania węgla oraz opracowywanie nowych tarcz do produkcji radiofarmaceutyków.

W trakcie wykładu omówione zostaną podstawowe założenia projektu, planowana struktura organizacyjna oraz założenia programu badawczego. Szczegółowy zakres merytoryczny projektu opracowany będzie w trakcie realizacji Fazy 1, obecne założenia zakładają, że naukowym celem projektu będzie opracowanie metod symulacji struktury atomowej przy użyciu metod dynamiki molekularnej, walidacja symulacji metodami eksperymentalnymi (głównie TEM, XRD, Raman i techniki luminescencyjne) oraz rozwój modeli konstytutywnych i symulacji metodą elementów skończonych. Wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu modeli konstytutywnych oraz obliczenia metodą elementów skończonych będą weryfikowane poprzez pomiary własności mechanicznych wykonywanych metodą nanoindentacji (dla próbek defektowanych przy użyciu ciężkich jonów) i klasycznymi metodami wykonywanymi w komorach gorących dla próbek naświetlonych w reaktorze. Długofalowym celem projektu jest opracowanie predyktywnych modeli zachowania materiałów narażonych na działanie ekstremalnych warunków środowiskowych: wysokich temperatur, agresywnych mediów i promieniowania.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik jagielski.docx17.5 KB
PDF icon jagielski.pdf516.4 KB