Metody dozymetrycznej charakterystyki mieszanych pól promieniowania jonizującego rozwijane w Dziale Dozymetrii Promieniowania Mieszanego

Seria: 
Seminarium Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych
Prelegent i afiliacja: 
Marcin Pietrzak
Data: 
wt., 2023-06-27 11:30 do 12:30
Miejsce: 
PNT (sala Maria)
Streszczenie: 

Mieszane pola promieniowania jonizującego można zdefiniować jako pola promieniowania zawierające co najmniej dwie składowe, np. n + γ. Z jednej strony pola tego typu są dość powszechne – obecne np. w radioterapii i medycynie nuklearnej, przy akceleratorowej i jądrowej infrastrukturze badawczej, czy energetyce jądrowej. Z drugiej strony dozymetryczna charakterystyka takich pól (często pól rozproszonych lub wtórnych, energetycznie obejmujących kilka rzędów wielkości), niezbędna m.in. w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony radiologicznej nastręcza wielu trudności, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z bardzo małymi / bardzo dużymi intensywnościami, dużą dysproporcją udziału składowych, polami impulsowymi czy wysokoenergetycznymi.

 

W Dziale Dozymetrii Promieniowania Jonizującego od lat rozwijane są aktywne metody oceny fizycznych i operacyjnych wielkości dozymetrycznych bazujących przede wszystkim na opracowanych w NCBJ jonizacyjnych komorach rekombinacyjnych. Równolegle rozwijane są także metody dozymetrii i spektrometrii oparte m.in. na detektorach termoluminescencyjnych, komorach rekombinacyjnych, licznikach helowych.

 

W prezentacji przedstawione zostaną stosowane i rozwijane w zespole metody wraz z ostatnimi aplikacjami, a także wyzwania i perspektywy rozwoju tematyki w najbliższych latach.

Załączniki: