Medycyna personalizowana — zmiana paradygmatu opieki medycznej

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Dr Jacek Graliński - Public Affairs Director, AstraZeneca Pharma Poland, Sp. z o. o.
Data: 
czw., 2015-11-26 10:30
Miejsce: 
Aula w Parku Naukowo Technologicznym w Świerku
Streszczenie: 
Idea medycyny personalizowanej opiera się na zastosowaniu kryteriów molekularnych do doboru właściwej strategii terapeutycznej dla właściwego pacjenta we właściwym czasie i/lub na określeniu molekularnych predyspozycji do konkretnej choroby u konkretnej osoby, w celu podjęcia właściwych działań prewencyjnych we właściwym czasie. W praktyce oznacza to wyodrębnianie podgrup pacjentów, podobnych pod względem charakterystyki molekularnej danego biomarkera (np. występowania konkretnej mutacji), w ramach jednej jednostki chorobowej i — w konsekwencji — na zastosowaniu u danej podgrupy chorych, odpowiednio dobranej, skuteczniejszej i bezpieczniejszej terapii (celowanej).

Obecnie obserwujemy zmianę paradygmatu z leczenia jednym rodzajem terapii całej populacji (one-size-fits-all) na leczenie personalizowane (celowane). Nowe podejście potencjalnie niesie wielkie korzyści dla pacjentów, lekarzy i systemów ochrony zdrowia. Wymaga jednak dużych zmian dostosowawczych, zarówno w mentalności zarządzających systemami, jak i w zakresie tworzenia i odpowiedniego wykorzystania narzędzi zarządzania.

 

Konwersatorium odbędzie się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego. Zainteresowanych spoza terenu Świerka informujemy, że do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10.15 (Hoża 69, brama wjazdowa) .

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński