Matematyka systemów wyborczych

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa
Data: 
czw., 2015-04-09 09:30 do 10:30
Miejsce: 
NCBJ - Świerk, Dział Edukacji i Szkoleń, budynek 67
Streszczenie: 

Podstawowym problemem systemów (ordynacji) wyborczych jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddane głosy zamienić na przyznane miejsca w parlamencie, samorządzie, radzie nadzorczej itp. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Oprócz problemów natury polityczno-moralnej, rodzą się problemy natury matematycznej (czy statystycznej). Jak zaokrąglać liczbę głosów, co robić z głosami oddanymi na partie, których wynik jest poniżej progu wyborczego? Nawet tak nośne hasło jak „jednomandatowe okręgi wyborcze” może w praktyce oznaczać bardzo różne systemy głosowania i wyłaniania zwycięzcy. Wykład będzie dotyczył wyłącznie technicznych aspektów przeprowadzania wyborów.

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

Konwersatorium odbędzie się w budynku Działu Edukacji i Szkoleń. Zainteresowanych spoza terenu Świerka informujemy, że do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10.15 (Hoża 69, brama wjazdowa).