ENERGETYKA JĄDROWA I HTR

Seria: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Prelegent i afiliacja: 
dr hab. inż. Krzysztof Kurek (NCBJ), Prof. Grzegorz Wrochna (NCBJ)
Data: 
wt., 2017-02-21 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, sala 251 PROTON
Streszczenie: 

Seminarium zainauguruje cykl spotkań zorganizowany z inicjatywy dyrekcji
NCBJ. Jest on adresowany do osób mających już własne, wyspecjalizowane
kompetencje potencjalnie przydatne dla programu energetyki jądrowej i/lub
dla programu budowy reaktorów wysokotemperaturowych. Seminarium (i
ewentualne inne powiązane z nim działania) mają tę wyspecjalizowaną wiedzę
uczestników wzbogacić o wybrane elementy i umiejętności. Oczekujemy, że
tak poszerzona wiedza i dodatkowe kompetencje pozwolą słuchaczom m.in. na
podejmowanie w przyszłości działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach
zaangażowania NCBJ w ogólnokrajowe programy jądrowe, a także na inne
zaangażowanie się w te programy.

Serdecznie zapraszamy,

Prof. Mariusz Dąbrowski,

Dr Marek Pawłowski

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik ej_htr_ncbj.docx12.58 KB