Dekoherencja: przeszkoda i pomocna przyjaciółka

Seria: 
Seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN
Data: 
śr., 2017-05-24 12:15
Miejsce: 
pawilon NCBJ, sala 22, Hoża 69
Streszczenie: 

Oddziaływanie koherentnie kontrolowanego kwantowego układu dwupoziomowego (kubitu) z jego otoczeniem prowadzi do dekoherencji jego stanów kwantowych. Proces ten jest zabójczy dla kwantowego przetwarzania informacji, ale zamiast z nim walczyć, można spróbować wykorzystać ogromną wrażliwość kwantowej koherencji na oddziaływanie z zewnętrznymi zaburzeniami. Postaram się opisać teoretyczne podstawy spektroskopii szumu (rekonstrukcji gęstości spektralnej
szumu otoczenia) przez pomiar dekoherencji [1], i wytłumaczyć, jak dla  dwóch
kubitów można scharakteryzować spektrum korelacji krzyżowych pomiędzy fluktuacjami
w dwóch obszarach otoczenia kubitów [2]. Wspomnę również o zastosowaniach do dynamiki spinu elektronu oddziałującego z otoczeniem składającym się ze spinów jądrowych [3].


[1]       P.Szańkowski, G.Ramon, J.Krzywda, D.Kwiatkowski, and Ł.Cywiński, a Topical

Review to appear J.Phys.:Condens. Matt., arXiv:1705.02262.

[2]       P.Szańkowski, M.Trippenbach, and Ł.Cywiński, Phys. Rev. A 94, 012109 (2016), arXiv:1507.03897.

[3]       F.K.Malinowski et al, Nature Nanotechnology  12, 16 (2017), arXiv:1601.06677; Phys. Rev. Lett. 118, 177702 (2017), arXiv:1701.01855

 

 

                                                                                             Serdecznie zapraszamy,  
                 M. Kowal, W. Piechocki, L. Roszkowski, J. Skalski, L. Szymanowski  
Załączniki: