Charakterystyka reaktora MARIA – zalety i wady w 41 rocznicę eksperymentu krytycznego

Seria: 
Seminarium Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych
Prelegent i afiliacja: 
mgr inż. Janusz Jaroszewicz, NCBJ
Data: 
czw., 2015-12-17 12:00 do 13:30
Miejsce: 
Sala Seminaryjna Reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Świerk)
Streszczenie: 

Funkcjonujący w Świerku obecnie jedyny polski badawczy reaktor jądrowy MARIA dostarcza radioizotopów dla medycyny i przemysłu w Polsce i na Świecie. Jest unikatowym w skali Polski narzędziem badawczym. Pomimo 41 lat istnienia nadal posiada duży i niewykorzystany w pełni potencjał badawczy i przemysłowy. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę naukową oraz  przemysłową pozwoliłyby na rozwinięcie możliwości polskich naukowców, w tym współpracy międzynarodowej z ośrodkami badawczymi oraz przemysłem. Nie wystarczy należeć do europejskiej i światowej czołówki reaktorów badawczych. Aby utrzymać to miejsce, konieczne są kolejne inwestycje, w tym w tak zwaną infrastrukturę: zarówno komercyjno-przemysłową, jak i badawczą. Seminarium pozwoli nam przybliżyć możliwości MARII, zarówno te wykorzystywane obecnie, jak i te, które mogą być wykorzystane w przyszłości.

 

Dział Analiz i Pomiarów Reaktorowych/EJ3/DEJ/NCBJ