Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie elementów linii eksperymentalnej w zakresie nadfioletu próżniowego dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL, na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.