Zakład Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki (TJ2)

Adres:

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 273 1554
fax +48 22 273 1554
e-mail ewa.krogulska@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Jan Sernicki
e-mail: jan.sernicki@ncbj.gov.pl

Struktura organizacyjna Zakładu

  • Pracownia Fizyki Ochrony Środowiska
  • Pracownia Fizyki Medycznej
  • Pracownia Przetwarzania Danych i Matematycznego Modelowania
  • Pracownia Specjalistycznych Urządzeń Badawczych

Przedmiot badań

  • prace badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie zastosowań eksperymentalnych i teoretycznych metod fizyki w monitorowaniu i poprawianiu stanu środowiska naturalnego, terapii i diagnostyce medycznej oraz w innych dziedzinach nauki i techniki
  • prace badawcze w zakresie fizyki atomowej, jądrowej oraz cząstek elementarnych przy użyciu akceleratorów cząstek, promieniowania kosmicznego i źródeł promieniotwórczych
  • tworzenie i rozwijanie aparatury i metod badawczych w tych dziedzinach